Deze website is samengesteld om u te informeren over Zorg&Zo.
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Zorg&Zo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Zorg&Zo aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Namen en foto’s van cliënten op deze website zijn in verband met de privacy gefingeerd.

Tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de gegevens en de veiligheid van betrokkene en zijn/haar omgeving hierdoor niet in het geding is.

De informatie en documenten op deze website mogen voor privégebruik worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand.
Het openbaar maken of verspreiden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Zorg&Zo.

Mocht de informatie waarnaar je op zoek bent ontbreken of heb je iets gezien dat niet klopt, laat het ons alsjeblieft weten via onze contactgegevens.

Aangesloten bij: