Zorgdossier

Om goede hulp te kunnen bieden, leg ik uw gegevens vast in een zorgdossier.
Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om.

Wat komt er in het zorgdossier?

Naam, adres, geboortedatum, geslacht, bsn en nationaliteit van de cliënt.
Naam en AGB code van de behandelaar.
Data en tijdstippen van de behandeling/zorgverlening.
Relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de cliënt.
De gestelde diagnose.
Doelen/voorkeuren van de cliënt.
De behandelingen en de zorgverlening.
Andere mogelijke behandelopties in overeenstemming met de cliënt.
Toestemming van de cliënt voor de samen gekozen behandeloptie.
De resultaten van de behandeling/zorgverlening.
Indien van toepassing: klacht van de cliënt en/of melding incident.
De ervaring van de cliënt.
Dit bovenstaande is volgens de kiwa eis/mijn keurmerk zzp-ers in de zorg.

Het dossier bekijken

Als cliënt heeft u het recht om uw dossier in te zien.
Voor jongeren geldt dit vanaf 12 jaar, of als ze jonger zijn in overleg met de ouders.
Ouders mogen het dossier van hun kinderen inzien.
Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om de inzage te beperken.

Iets aanpassen in het dossier

Wanneer er fouten in de gegevens staan, mag u als cliënt vragen de gegevens te wijzigen.
Ik zal de gegevens dan corrigeren of in het dossier opnemen dat u als cliënt een andere mening hebt.

Aangesloten bij: