Wat is verlies en rouwbegeleiding?

Verlies is als een vingerafdruk, iedereen heeft zijn of haar eigen manier om een verlies te verwerken. Verlies en rouw horen bij het leven. Maar soms is het verlies te zwaar en te groot. Dan lukt het u niet om het alleen te doen. Dan is er de mogelijkheid om hulp te zoeken bij een verlies en rouwbegeleider. Ik ben een gecertificeerd verlies en rouwbegeleider en opgeleid bij Buro Nazorg in Zwolle.

Mijn missie en visie:

In mijn rol als verlies en rouwbegeleiding heb ik aandacht voor het fysieke en mentale welbevinden en aandacht voor de emotionele en spirituele behoeften van kinderen en volwassenen.

De fysieke of lichamelijke aandacht vind ik belangrijk omdat lichamelijke klachten een gevolg kunnen zijn van het verlies en de rouw. Door hier aandacht aan te geven en hierin te ondersteunen is mijn doel ook de lichamelijke klachten te verminderen.

De mentale of geestelijke aandacht vind ik belangrijk omdat geestelijke klachten, lichamelijke klachten kunnen veroorzaken, door te praten en te begeleiden geef ik aandacht aan de geestelijke klachten waardoor deze af kunnen nemen en dit komt ook de lichamelijke klachten ten goede. De emotionele aandacht is als verlies en rouwbegeleider het belangrijkste, aandacht voor de ziel, aandacht voor het verlies, de rouw, het grote verdriet. Door hier aandacht aan te geven, naast iemand te gaan staan en te begeleiden, mee te voelen met het grote verdriet en het samen doorlopen en het leren integreren naar de toekomst, om te leren leven met het verlies, wat nooit over gaat.

Door aandacht te geven aan de spirituele behoefte om het verlies en de rouw te integreren, gericht naar de toekomst. Waarin weer hoop, geloof en liefde gevonden kan worden.

Plan van aanpak:

  • U krijgt een vragenformulier per e-mail wat u ingevuld terug stuurt.
  • We maken een afspraak voor het eerste gesprek.
  • In het eerste gesprek nemen we het formulier door en maken we uw hulpvraag helder.
  • Ik werk met verschillende werkvormen. Wilt u alleen praten dan is dat natuurlijk prima.
  • De werkvormen zijn o.a. schrijven, tekenen, kleuren, wandelen, muziek en massage.

Door het erkennen van het verlies en de impact die het op u heeft leer ik u hoe de theorie van verlies en rouw werkt. Het is normaal dat u verdrietig bent en even niet weet hoe u het verder moet. Door samen te ontdekken wat er aan verdriet en rouw is, het te erkennen en het er te laten zijn komt u steeds een stapje verder. Het verlies leren integreren in het dagelijks leven is een levenskunst. Ik hoop dat u de stap voor een afspraak durft te maken, u hoeft het niet alleen te doen.

Voor meer informatie en aanmelden:

Aangesloten bij: